Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 4x 0x 0 0 0 2.67 75
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 28
BAHASA INGGRIS 7.7 5x 1x 0 4.5 2.79 2.82 67
BAHASA ARAB 30.5 2x 7x 0.5 7 3.34 2.16 58
BACA KITAB 14.3 0x 2x 5.6 8.7 2.4 2.86 46
All 62

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
All -1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Iksan id: 684 Fatihul Ulum

Muhammad Iksan

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -