Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 4x 0x 0 0 0 2.67 75
BAHASA INGGRIS 7.7 5x 1x 0 4.5 2.79 2.82 67
BAHASA ARAB 26.2 2x 6x 0.5 7 3.64 2.22 58
BACA KITAB 8.7 0x 1x 8.7 8.7 0 3.46 35
All 65

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Iksan id: 684 Fatihul Ulum

Muhammad Iksan

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -