Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 6x 1x 0 5 2.41 2.67 41
BAHASA INGGRIS 18.8 2x 4x 0 7.2 6.65 2.82 34
BAHASA ARAB 38.5 1x 7x 2 6.5 2 2.22 30
BACA KITAB 10 0x 1x 10 10 0 3.46 11
All 35

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Nauval Zauli id: 686 Fatihul Ulum

Muhammad Nauval Zauli

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -