Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 19 3x 3x 0 6 5.47 2.67 29
BAHASA INGGRIS 24.2 2x 4x 0 8 6.8 2.82 22
BAHASA ARAB 22.8 3x 6x 0 4 1.99 2.16 65
BACA KITAB 8.1 1x 1x 0 8.1 16.4 2.86 62
All 49

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Nandi Firmansah id: 687 Fatihul Ulum

Nandi Firmansah

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -