Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 29 2x 5x 0 7 6.12 2.67 16
BAHASA INGGRIS 25.4 2x 5x 1 6 2.3 2.82 18
BAHASA ARAB 42.6 0x 8x 4 6.5 0.49 2.22 19
BACA KITAB 9.3 0x 1x 9.3 9.3 0 3.46 23
All 16

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Rizal Hisnan Hisbullah id: 692 Fatihul Ulum

Rizal Hisnan Hisbullah

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -