Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 2x 3x 0 4 2.24 2.67 42
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.93 50
BAHASA INGGRIS 13.5 3x 3x 0 4.5 3.06 2.82 51
BAHASA ARAB 42.3 0x 9x 3 7.5 1.82 2.16 33
BACA KITAB 13 0x 2x 6.2 6.8 0.09 2.86 51
All 42

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2.5 3x 0x 0.5 1 0.06 2.56 49
BAHASA INGGRIS 10.7 5x 2x 0 4 2.16 2.4 47
BAHASA ARAB 35.49 3x 6x 1.72 6.77 2.35 3.06 54
BACA KITAB 8.125 1x 1x 0.625 7.5 11.82 2.84 37
All 54

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Robbyansyah id: 693 Fatihul Ulum

Robbyansyah

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -