Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 2x 3x 0 4 2.24 2.67 42
BAHASA INGGRIS 13.5 3x 3x 0 4.5 3.06 2.82 51
BAHASA ARAB 37.4 0x 8x 3 7.5 2.04 2.22 32
BACA KITAB 6.8 0x 1x 6.8 6.8 0 3.46 49
All 42

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Robbyansyah id: 693 Fatihul Ulum

Robbyansyah

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -