Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 5x 0x 0 2 0.56 2.67 65
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.93 51
BAHASA INGGRIS 10.8 4x 1x 1.2 4 0.95 2.82 62
BAHASA ARAB 7 8x 0x 0 2.1 0.7 2.16 75
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.86 74
All 72

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2.5 5x 0x 0 1.5 0.4 2.56 50
BAHASA INGGRIS 6.8 5x 1x 0 4 2.16 2.4 65
BAHASA ARAB 11.41 8x 1x 0 3.5 1.04 3.06 75
BACA KITAB 0.625 2x 0x 0 0.625 0.1 2.84 66
All 74

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Samsul Huda id: 696 Fatihul Ulum

Samsul Huda

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -