Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 5x 0x 0 2 0.56 2.67 65
BAHASA INGGRIS 10.8 4x 1x 1.2 4 0.95 2.82 62
BAHASA ARAB 4.9 7x 0x 0 2 0.55 2.22 75
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.46 73
All 74

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Samsul Huda id: 696 Fatihul Ulum

Samsul Huda

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -