Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 25 3x 4x 0 8 7.67 2.67 21
BAHASA INGGRIS 32.8 1x 6x 2 6 1.85 2.82 14
BAHASA ARAB 43.4 0x 8x 4.5 7 0.76 2.22 17
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.46 74
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Wildan Alan Zulfa id: 697 Fatihul Ulum

Wildan Alan Zulfa

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -