Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 45 0x 7x 4 9 2.53 2.67 5
BAHASA INGGRIS 57 0x 6x 9 10 0.2 2.82 3
BAHASA ARAB 43.4 1x 8x 1.5 6.4 2.3 2.16 30
BACA KITAB 18 0x 2x 8.7 9.3 0.09 2.86 17
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Zaidan Sabilla Akbar id: 698 Fatihul Ulum

Zaidan Sabilla Akbar

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -