Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 45 0x 7x 4 9 2.53 2.67 5
BAHASA INGGRIS 57 0x 6x 9 10 0.2 2.82 3
BAHASA ARAB 37 1x 7x 1.5 6 2.23 2.22 34
BACA KITAB 9.3 0x 1x 9.3 9.3 0 3.46 24
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Zaidan Sabilla Akbar id: 698 Fatihul Ulum

Zaidan Sabilla Akbar

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -