Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 45 0x 7x 4 9 2.53 2.67 5
BAHASA INGGRIS 57 0x 6x 9 10 0.2 2.82 3
BAHASA ARAB 43.4 1x 8x 1.5 6.4 2.3 2.16 30
BACA KITAB 18 0x 2x 8.7 9.3 0.09 2.86 17
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 44.5 0x 7x 4 9 3.05 2.56 4
BAHASA INGGRIS 61.2 0x 7x 6.5 9.5 0.98 2.4 1
BAHASA ARAB 67.6 0x 8x 4 10 4.7 3.06 10
BACA KITAB 12.495 0x 2x 5.625 6.87 0.39 2.84 17
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 48.5 0x 7x 5 8 0.89 3.02 6
BAHASA INGGRIS 54.5 0x 7x 6.5 10 1.85 2.74 2
BAHASA ARAB 59.4 1x 6x 3.2 10 6.38 3.25 28
BACA KITAB 16.36175 0x 2x 8.16875 8.193 0 3.11 10
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37 1x 6x 2 9 5.06 2.02 1
BAHASA INGGRIS 56.6 0x 7x 5.4 9.6 1.61 3.39 4
BAHASA ARAB 52.575 0x 9x 3.75 10 3.05 2.65 11
FISIKA 9 1x 1x 2 7 6.25 2.48 27
BACA KITAB 9.05625 0x 2x 3.48125 5.575 1.1 2.5 28
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 22-23
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 24.9 1x 5x 1 7 4.21 1.82 3
BAHASA INGGRIS 35.9 0x 6x 3.8 8.5 2.24 2.98 2
BAHASA ARAB 26.4 3x 3x 0 8 7.99 3.14 11
FISIKA 11.5 0x 3x 3 4.5 0.39 2.08 2
KIMIA 18.2 1x 2x 1 9.2 13.08 3.06 4
BACA KITAB 5.08125 0x 1x 5.08125 5.08125 0 3.01 12
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Zaidan Sabilla Akbar id: 698 Fatihul Ulum

Zaidan Sabilla Akbar

SUMBERASIH
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 2022-06-30
SAS 2022-06-30 -