Raport


7A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
All -1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 7x 1x 0 2 0.48 1.73 36
BAHASA INGGRIS 14.3 3x 3x 1.1 4.7 1.57 2.13 44
BAHASA ARAB 2 1x 0x 2 2 0 5.34 42
All 43

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 1x 0 6 4.29 2.26 27
BAHASA INGGRIS 9.5 5x 2x 0 3 1.19 1.99 26
BAHASA ARAB 26.6 3x 4x 0 9 9.65 5.08 38
All 36

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2.5 4x 0x 0 1 0.17 1.68 36
BAHASA INGGRIS 8.6 3x 2x 0 3.1 1.41 2.85 39
BAHASA ARAB 45.13 1x 7x 1.33 8 5.08 2.54 27
BACA KITAB 2.3 1x 0x 2.3 2.3 0 2.66 37
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 7x 0x 0 1 0.2 2.88 27
BAHASA INDONESIA 6 0x 1x 6 6 0 0.56 7
BAHASA INGGRIS 18.7 5x 2x 1 6.4 3.91 2.93 21
BAHASA ARAB 13.9 8x 1x 0 3.2 0.91 2.96 23
BACA KITAB 1.05 2x 0x 0 1.05 0.28 3.16 23
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22 2x 5x 2 4 0.69 2.49 24
BAHASA INDONESIA 5.5 0x 1x 5.5 5.5 0 1.12 28
BAHASA INGGRIS 11.35 5x 2x 0 5 2.54 2.49 32
BAHASA ARAB 15.3 7x 2x 0 4 1.34 2.45 34
BACA KITAB 2.2 2x 0x 0.6 1.6 0.25 2.7 36
All 33

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2.5 3x 0x 0 1.5 0.39 2.47 32
BAHASA INGGRIS 19.5 3x 4x 0 6 5.14 2.68 24
BAHASA ARAB 9.6 8x 0x 0 2.5 0.97 2.72 33
BACA KITAB 2.9 1x 1x 0 2.9 2.1 2.78 26
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Achmad Taufiqurrohman id: 71 Fatihul Ulum

Achmad Taufiqurrohman

GUMUK MAS
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2013-08-06 -