Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 18 4x 3x 1 5 1.96 2.85 35
BAHASA INGGRIS 24.7 4x 3x 1.2 6.2 3 3.23 36
BAHASA ARAB 51.95 0x 9x 4.3 8.5 1.73 1.99 34
BACA KITAB 8.12 0x 1x 8.12 8.12 0 1.85 45
All 39

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 7x 0x 0 2 0.41 2.61 41
BAHASA INDONESIA 1.6 0x 1x 1.6 1.6 0 1.26 45
BAHASA INGGRIS 6 7x 0x 0 2.25 0.78 2.44 43
BAHASA ARAB 69.17 0x 9x 2.7 9.5 5.8 2.49 27
BACA KITAB 10.62 0x 2x 3.12 7.5 4.8 2.75 23
All 38

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 7x 0x 0 1 0.12 2.68 40
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.84 20
BAHASA INGGRIS 9 5x 2x 0.5 3 1.2 2.83 35
BAHASA ARAB 58.7 1x 8x 0 10 9.24 2.04 42
BACA KITAB 6.5 1x 1x 0.1 6.4 9.92 2.74 41
All 42

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 14 4x 2x 0 6 5.22 2.57 19
BAHASA INGGRIS 22.8 2x 5x 0 5.4 2.89 2.73 36
BAHASA ARAB 37.07 3x 6x 2 6.5 2.07 2.59 20
FISIKA 2.5 0x 1x 2.5 2.5 0 0.98 9
BACA KITAB 13.55 0x 2x 5.95 7.6 0.68 1.92 14
All 26

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 17.5 1x 5x 2 4 0.37 2.42 13
BAHASA INGGRIS 9.37 4x 1x 0 4.9 3.24 2.81 42
BAHASA ARAB 16.018 4x 3x 1 4 1.06 2.29 34
BACA KITAB 4.096 0x 1x 4.096 4.096 0 2.34 14
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Maulidi id: 74 Fatihul Ulum

Ahmad Maulidi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2016-08-22 -