Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 63 0x 7x 7 10 1.43 2.18 1
BAHASA INGGRIS 60.3 0x 7x 6.3 10 1.58 2.18 1
BAHASA ARAB 79 0x 9x 7.5 10 0.74 2.66 2
BACA KITAB 18.125 0x 2x 8.75 9.375 0.1 3.16 14
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 59 0x 7x 5 10 2.53 2.29 1
BAHASA INGGRIS 61 0x 7x 7.5 9.5 0.49 2.58 2
BAHASA ARAB 70.9 0x 8x 3.8 10 4.26 3.07 15
BACA KITAB 16.25 0x 2x 7.5 8.75 0.39 3.39 6
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






9A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 51 1x 6x 2 10 9.63 2.53 1
BAHASA INGGRIS 63.3 0x 7x 8 10 0.37 2.53 1
BAHASA ARAB 74.8 1x 8x 2.5 10 5.27 3.66 4
BACA KITAB 18.371875 0x 2x 8.45 9.921875 0.54 2.88 2
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






10A | 22-23
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 27 1x 5x 1 9 7.92 1.65 1
BAHASA INGGRIS 46.5 0x 6x 6.1 10 1.65 2.62 2
BAHASA ARAB 48 0x 6x 6 9.5 1.42 2.98 2
FISIKA 22.2 0x 3x 4.6 10 4.88 2.51 3
KIMIA 16 0x 3x 3.5 8 3.72 2.95 2
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.14 31
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






Profile


YUDHISTIRA PUTRA FAHREZI id: 749 Fatihul Ulum

YUDHISTIRA PUTRA FAHREZI

BALUNG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2019-06-26 2021-07-01
English 2021-07-01 2022-09-01
SAS 2022-09-01 -