Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39.3 0x 6x 3.8 9 4.38 2.18 4
BAHASA INGGRIS 43.2 0x 7x 3.6 9.4 3.29 2.18 6
BAHASA ARAB 49.1 1x 8x 1 9 4.67 2.66 36
BACA KITAB 17.5 0x 2x 7.5 10 1.56 3.16 23
All 11

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 28 0x 5x 3 9.5 6.94 2.37 3
BAHASA INGGRIS 15.5 2x 2x 0.5 8 8.3 2.69 17
BAHASA ARAB 46.1 0x 5x 7.8 10 0.94 2.9 15
BACA KITAB 9.375 0x 1x 9.375 9.375 0 2.3 6
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Moch Fathur Rohman id: 755 Fatihul Ulum

Moch Fathur Rohman

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -