Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 38.1 1x 6x 2 8 3.66 2.18 7
BAHASA INGGRIS 34.5 0x 7x 3.6 6.9 1.05 2.18 18
BAHASA ARAB 68.2 0x 9x 6.5 9 0.93 2.66 9
BACA KITAB 18.755 0x 2x 9.375 9.38 0 3.16 6
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 20 3x 2x 2 7 6 2.37 14
BAHASA INGGRIS 15 2x 2x 0 8 9.19 2.69 18
BAHASA ARAB 47.38 0x 5x 8.38 10 0.45 2.9 9
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 2.3 30
All 13

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ali Zabidi id: 760 Fatihul Ulum

Ali Zabidi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -