Raport


11A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 16 2x 3x 0 5 4.96 2.5 24
BAHASA INGGRIS 13.7 4x 2x 0 6.9 5.96 2.45 37
BAHASA ARAB 13.5 4x 3x 0 4.8 2.7 2.56 41
BACA KITAB 7.475 1x 1x 0 7.475 13.97 3.03 22
All 39

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 4x 0x 0 0 0 2.87 38
BAHASA INGGRIS 13.3 3x 2x 0.8 6 3.33 2.54 25
BAHASA ARAB 29.83025 3x 6x 1 5 1.69 2.96 21
BACA KITAB 7.996875 0x 2x 3.375 4.621875 0.39 3.2 14
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Haidar Ali Komarudin id: 762 Fatihul Ulum

Haidar Ali Komarudin

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2019-06-26 2019-07-01
SAS 2019-07-01 -