Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 31.8 0x 7x 3 6 1.14 2.18 12
BAHASA INGGRIS 30.9 0x 7x 2.4 6 1.3 2.18 27
BAHASA ARAB 65.6 0x 9x 4 9.5 2.92 2.66 12
BACA KITAB 15 0x 2x 6.25 8.75 1.56 3.16 45
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 3x 1x 1 5 2.69 2.37 47
BAHASA INGGRIS 9 2x 2x 0 3.5 2.06 2.69 33
BAHASA ARAB 43.04 0x 5x 6.04 10 2.5 2.9 28
BACA KITAB 3.75 0x 1x 3.75 3.75 0 2.3 61
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Syaiful Bahri id: 764 Fatihul Ulum

Ahmad Syaiful Bahri

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -