Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 11.5 3x 3x 0.5 3.5 1.28 2.18 60
BAHASA INGGRIS 11.8 2x 4x 0 3.6 1.76 2.18 100
BAHASA ARAB 34.9 1x 7x 0 7.5 4.57 2.66 71
BACA KITAB 14.995 0x 2x 6.87 8.125 0.39 3.16 47
All 73

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 2x 1x 0 3 2 2.37 84
BAHASA INGGRIS 1.6 3x 0x 0 1.5 0.47 2.69 110
BAHASA ARAB 24.22 2x 4x 1 8 5.01 2.9 77
BACA KITAB 1.875 1x 0x 1.875 1.875 0 2.3 79
All 85

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Haikal Ramadhani id: 773 Fatihul Ulum

Haikal Ramadhani

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -