Raport


9A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12 5x 2x 0.5 4 1.28 1.87 8
BAHASA INGGRIS 11.01 3x 1x 0.3 5.7 3.71 2.68 12
All 10

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 8x 0x 0 1 0.23 1.82 18
BAHASA INGGRIS 7.8 4x 1x 0 6.5 6.35 2.72 8
All 17

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5.5 5x 2x 0 2 0.7 1.73 17
BAHASA INGGRIS 16.425 4x 3x 0 5.5 3.81 2.59 19
BAHASA ARAB 48.14 0x 7x 6.16 9 0.89 2.28 11
All 17

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 0x 2x 3 4 0.25 2.28 11
BAHASA INGGRIS 8.8 1x 2x 0 5.8 5.61 2.83 21
BAHASA ARAB 20.03 2x 5x 0 5.3 4.24 2.17 23
BACA KITAB 2.1 0x 1x 2.1 2.1 0 2.06 19
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MUHAMMAD FAISAL ALI YUSUP id: 78 Fatihul Ulum

MUHAMMAD FAISAL ALI YUSUP

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2011-09-15 2017-09-01