Raport


7A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22.5 4x 3x 1 9 7.85 2.18 25
BAHASA INGGRIS 17.7 3x 4x 0 4.8 2.44 2.18 67
BAHASA ARAB 62.4 0x 9x 4.5 10 4.24 2.66 16
BACA KITAB 15 0x 2x 5 10 6.25 3.16 46
All 28

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 4x 0x 0 2 0.5 2.37 81
BAHASA INGGRIS 3.5 2x 1x 0 3 1.72 2.69 84
BAHASA ARAB 41.16 0x 5x 5.86 10 2.26 2.9 38
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 2.3 37
All 54

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Moh Rafli id: 852 Fatihul Ulum

Moh Rafli

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2019-06-26 -