Raport


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 6x 2x -5 3.5 5.42 1.82 19
BAHASA INGGRIS 1.8 4x 1x -5 6.8 14.12 2.72 21
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6.5 5x 1x 0 4 1.87 1.73 15
BAHASA INGGRIS 19.7 3x 4x 0 4.7 2.06 2.59 11
BAHASA ARAB 49.49 0x 7x 6.16 10 1.52 2.28 8
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12.5 3x 2x 0.5 4 1.8 2.28 7
BAHASA INGGRIS 14.66 3x 2x 0.06 6.4 5.68 2.83 10
BAHASA ARAB 36.86 1x 7x 1 6.5 3.36 2.17 14
BACA KITAB 2.03 1x 0x 2.03 2.03 0 2.06 20
All 11

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Abdul Maksum id: 95 Fatihul Ulum

Muhammad Abdul Maksum

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2014-08-06 -